Novinky

01.04.2020 NEWSLETTER DUBEN 2020

Právě vyšlo dubnové číslo našeho newsletteru. Toto i předchozí čísla si můžete přečíst také v archivu newsletterů na našich webových stránkách. Záložka Newsletter, videoreport

10.03.2020 OKRESNÍ KOLO V ELEKTROTECHNICE ZRUŠENO

Okresní kolo dětí a mládeže v elektrotechnice, které se mělo konat v sobotu 14.3.2020 ve SVČ Fokus, z důvodu nařízení vlády - ZRUŠENO. O náhradním termínu vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení

24.02.2020 JARNÍ PRÁZDNINY

V týdnu od 2. února do 6. března 2020 jsou v okrese Nový Jičín jarní prázdniny - kroužky a kurzy nejsou. Od pondělí probíhá v SVČ Fokus Jarní příměstský tábor pod vedením Hanky Lysáčkové. Od pondělí do středy Jarní soustředění Aerobicu a Zumby pod vedením Martiny Kneslové.

Opatření k aktuální epidemiologické situaci – Koronavirus

05.03.2020 Vedení SVČ Fokus Nový Jičín oznamuje, že ve všech zájmových útvarech, soustředěních, příležitostných akcích a soutěžích MŠMT budou realizována opatření, která jsou navržena v přiložených dokumentech Krajské hygienické stanice MSK, Moravskoslezského kraje v Ostravě i Městského úřadu v Novém Jičíně.

Apelujeme zejména přímo na účastníky zájmového vzdělávání a rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, abyste po dobu následujících 2 týdnů nenavštěvovali kroužky a akce SVČ Fokus a zároveň minimalizujte kontakt s ostatními lidmi. Informujte příslušné pracovníky SVČ Fokus o této skutečnosti.

Zároveň v případě jakéhokoliv podezření kontaktujte telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.

Prosíme o odpovědný přístup a sledování případných projevů nachlazení.  Pokud jste navštívili místa s výskytem výše uvedeného onemocnění (zejména v Itálii)  a zdravotně se necítíte v pořádku, kontaktujte Vašeho lékaře. Uveřejněny byly také nonstop linky, kde Vám budou  podány další informace (Nonstop linky – 724 810 106, 725 191 367). 

Dále upozorňujeme, že pokud vedoucí kroužku zjistí příznaky nachlazení u některého z dětí, bude okamžitě kontaktovat rodiče a dítě bude z kroužku posláno domů. Tímto prosíme rodiče o spolupráci, pokud vidíte na svém dítěti  příznaky i mírného nachlazení, neposílejte ho na kroužky.

Naše zařízení je vybaveno dávkovači mýdla s dezinfekčním prostředkem. Poučte, prosím, děti o důležitosti správných hygienických návyků.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Michal Podžorný, ředitel organizace  725815043

Bc. Pavel Sedlář – sportovní oddělení 734 287 205
Mgr. Monika Vindišová - sportovní oddělení a oddělení techniky 603 162 548
Mgr. Hana Lysáčková – taneční skupina TS N°23 734 141 102
Mgr. Dana Dokládalová - výtvarné oddělení 777 731 560
Drahomíra Štrbavá – keramika 733 613 032
Bc. Radka Hrubá – taneční oddělení a estetika 734 393 579
Mgr. Jan Němec – sportovní oddělení 728 069 997

Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení 
Koronavirus - doporučení pro školy a školská zařízení v MSK 
 

Naši partneři