Novinky

26.10.2020 SVČ FOKUS JE STÁLE UZAVŘEN

SVČ Fokus je stále uzavřen až do odvolání. Děkujeme za pochopení.

08.10.2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 8. 10. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 do dne 25. října 2020 provoz středisek volného času a školních klubů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

01.10.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

Od 5. 10. do 18. 10. 2020 se nekonají kroužky a kurzy SVČ Fokus.

ZNOVU OTEVŘENÍ SVČ FOKUS - AKTUALIZOVÁNO

11.05.2020 Středisko volného času Fokus Nový Jičín, kvůli nouzovému stavu COVID-19, obnoví svou činnost od pondělí 18. 5. 2020 a to v omezeném režimu. Školní rok 2019/2020 bude tímto krokem ukončen 19. června 2020.
 
Jaká pravidla tedy budou muset návštěvníci dodržovat? 
 
Pravidla fungování do konce školního roku 2019/2020
 
1. Před návštěvou SVČ, obecné informace a vstup
 

 • Maximální počet účastníků ve skupině je 15 osob, pokud není stanoveno jinak
  (venkovní prostory).
 • Vstup do budovy je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům (doprovodu).
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školského zařízení vstoupit.
 • Pokud účastník začne vykazovat během výuky některý z možných příznaků, je umístěn do samostatné místnosti a kontaktuje se zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí účastníka (zletilý účastník opustí SVČ v nejkratším možném čase s použitím roušky
  a požadovaného odstupu).
 
2. Pohyb a fungování v budově SVČ
 
 • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky (a každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky).
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do místnosti (optimálně již vhodně oblečeni – šatny nebudou k dispozici), musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se
  i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází
  k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v místnosti.
 • Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku.
 • U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.
 
3. Osoby s rizikovými faktory
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
  s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • Porucha imunitního systému, např.
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 • Pro lektory: Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 
4. Co dělat v případě, že účastník patří do rizikové skupiny?
 
 • Do rizikové skupiny patří účastník, který osobně naplňuje alespoň jeden bod z výše
  uvedených (příp. některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti).
 • Zákonní zástupci by měli zvážit tyto rizikové faktory, pokud účastník patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti účastníka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • Proto při prvním vstupu do SVČ předkládá účastník čestné prohlášení (u nezletilých účastníků je podepsáno zákonným zástupcem).
 • Toto prohlášení může účastník přinést s sebou, nebo ho můžete podepsat, oskenovat (vyfotit) a poslat nám jej na adresu fokusnj@fokusnj.cz, případně ho můžete podepsat na místě před budovou SVČ Fokus Nový Jičín.
 • Pokud zákonný zástupce účastníka dokument (čestné prohlášení) nepodepíše, nebude osobní účast v SVČ umožněna.
 
5. Kdy a jaké kroužky (ne)otevřeme?
 
 • Budova SVČ Fokus bude znovuotevřená od pondělí 18. května 2020.
 • Kurzy se budou konat do pátku 19. 6. 2020.
 • Seznamy kroužků, které nebudou pokračovat, nebo které nahradíme kurzy, najdete
  v příloze.
 • Kompletní dokument s nařízenými opatřeními najdete v příloze. Prosíme, přečtěte si ho.
 • Otevíráme pouze ty kroužky a kurzy, kde jsme schopni nařízení z tohoto dokumentu dodržet, pro které máme prostory a lektory.
 
6. Přihlášení do kurzů
 
 • Kompletní seznam kurzů, které v omezené míře otevřeme, najdete na svém klientském účtu V ZÁLOŽCE AKCE.
 • Přihlásit se do kurzů mohou jen zapsaní klienti ze školního roku 2019/2020.
 • Přihlásit se bude moci do středy 13. 5. 2020. Poté vás budeme informovat, zda se daný kurz otevře či ne.
 • Rozhodnutí o tom, které kroužky otevřeme a které již ne, děláme opravdu pečlivě, řešíme každý kroužek zvlášť. Zdraví a bezpečí Vás a Vašich dětí jsou naší absolutní prioritou, tato rozhodnutí činíme opravdu důsledně.
 
Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla (jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do SVČ nebo k vyřazení účastníka).


On-line přihláška 
1. Oznámení o znovu otevření SVČ Fokus 
2. Kurzy - otevřené od 18. 5. 2020 
3. Kurzy - neotevřené od 18. 5. 2020 
4. Čestné prohlášení k účasti na aktivitách SVČ  
5. Ochrana zdraví při činnosti SVČ  
 

Naši partneři