Novinky

26.10.2020 SVČ FOKUS JE STÁLE UZAVŘEN

SVČ Fokus je stále uzavřen až do odvolání. Děkujeme za pochopení.

08.10.2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ZE DNE 8. 10. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 do dne 25. října 2020 provoz středisek volného času a školních klubů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání.

01.10.2020 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

Od 5. 10. do 18. 10. 2020 se nekonají kroužky a kurzy SVČ Fokus.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

01.10.2020

Vážení příznivci Střediska volného času Fokus,

účastníci, popř. zákonní zástupci účastníků zájmového vzdělávání. Děkujeme za přízeň, kterou pociťujeme skrz počet přihlášených na naši pravidelnou činnost pro školní rok 2020-2021 v této ne zrovna jednoduché době.

Na základě usnesení vlády ČR a s ním souvisejícího Mimořádného opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, si vás dovolujeme informovat o tom, že od pondělí 5. 10. do 18. 10. 2020 přerušujeme veškerou činnost Střediska volného času Fokus Nový Jičín.

Opětovné uvedení do provozu bude na základě dalších vládních a krajských pokynů.

Věříme, že činnost časem obnovíme a budeme opět přístupni všem příznivcům. Na základě této skutečnosti prosíme členy zájmových útvarů (kroužků) o platbu zápisného do 31. 10. 2020. Na základě přerušení budeme případně školní rok protahovat, či následně vyúčtujeme zápisné v poměru odvedených lekcí, tak jak tomu bylo pro školní rok uplynulý.

Děkujeme za pochopení.

za celý tým s pozdravem

Mgr. Michal Podžorný – ředitel
Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace

Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezsk 

Naši partneři