Novinky

06.05.2021 OD PONDĚLÍ 10. 5. 2021 FOKUS ROZJÍŽDÍ MINI KURZY

Dovolíme si Vám všem, našim příznivcům do 18 let nabídnout mini kurzy - 6 setkání a to od 10. 5. do 18. 6. 2021.

07.02.2021 LETNÍ TÁBORY 2021

Nabídka pobytových a příměstských táborů na letní prázdniny 2021 SVČ Fokus Nový Jičín bude zveřejněna v pondělí 8. února 2021 v 18:00 hodin. Pro letošní letní prázdniny jsme pro vás připravili 7 pobytových a 17 příměstských táborů.

28.11.2020 SVČ FOKUS JE STÁLE UZAVŘEN

SVČ Fokus je stále uzavřen až do odvolání. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE K ÚČASTI NA KROUŽCÍCH

04.12.2020

Od pondělí 7. 12. do pátku 18. 12. 2020 obnovujeme svou pozastavenou činnost a to za určitých pravidel. Bohužel nelze obnovit veškerou naši činnost (absence vedoucího, nedostupnost pronajatých prostor či malá účast v následných 14 dnech ze strany přihlášených účastníků).

Základní podmínky pro účast jsou:

- na kroužku může být maximálně 10 účastníků + vedoucí;

- všichni musí mít roušky pro pohyb v prostorách budovy, některé kroužky mají výjimku, že nebudou muset mít při vzdělávací aktivitě roušku (sportovní kroužky); sáček na její uschování s sebou;

- všichni si musí pravidelně mýt a dezinfikovat ruce; místnost bude pravidelně větrána;

- do budov bude umožněn vstup jen účastníkům zájmového vzdělávání, nikoli rodičům nebo jinému doprovodu;

- na kroužek nesmí nikdo, kdo má zvýšenou teplotu, je nastydlý nebo má projevy jakéhokoliv onemocnění;

- účastníkovi zájmového vzdělávání, který trpí přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (alergie apod.), je umožněn vstup na zájmové aktivity pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost prokazuje potvrzením vydaným ošetřujícím lékařem; 

- v případě karantény v rodině, prosíme, o neodkladné předání informace garantovi kroužku.

 

Kroužky budou probíhat do 18. 12. 2020, poté jsou vánoční prázdniny. V roce 2021 bude Středisko volného času Fokus pokračovat v činnosti od pondělí 4. 1. 2021
a to s ohledem na danou situaci. O všech náležitostech budete včas informováni.

Těšíme se na Vás, vaši Fokusáci
 

Naši partneři