Novinky

07.02.2021 LETNÍ TÁBORY 2021

Nabídka pobytových a příměstských táborů na letní prázdniny 2021 SVČ Fokus Nový Jičín bude zveřejněna v pondělí 8. února 2021 v 18:00 hodin. Pro letošní letní prázdniny jsme pro vás připravili 7 pobytových a 17 příměstských táborů.

28.11.2020 SVČ FOKUS JE STÁLE UZAVŘEN

SVČ Fokus je stále uzavřen až do odvolání. Děkujeme za pochopení.

26.10.2020 SVČ FOKUS JE STÁLE UZAVŘEN

SVČ Fokus je stále uzavřen až do odvolání. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE K ÚČASTI NA KROUŽCÍCH

04.12.2020

Od pondělí 7. 12. do pátku 18. 12. 2020 obnovujeme svou pozastavenou činnost a to za určitých pravidel. Bohužel nelze obnovit veškerou naši činnost (absence vedoucího, nedostupnost pronajatých prostor či malá účast v následných 14 dnech ze strany přihlášených účastníků).

Základní podmínky pro účast jsou:

- na kroužku může být maximálně 10 účastníků + vedoucí;

- všichni musí mít roušky pro pohyb v prostorách budovy, některé kroužky mají výjimku, že nebudou muset mít při vzdělávací aktivitě roušku (sportovní kroužky); sáček na její uschování s sebou;

- všichni si musí pravidelně mýt a dezinfikovat ruce; místnost bude pravidelně větrána;

- do budov bude umožněn vstup jen účastníkům zájmového vzdělávání, nikoli rodičům nebo jinému doprovodu;

- na kroužek nesmí nikdo, kdo má zvýšenou teplotu, je nastydlý nebo má projevy jakéhokoliv onemocnění;

- účastníkovi zájmového vzdělávání, který trpí přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (alergie apod.), je umožněn vstup na zájmové aktivity pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost prokazuje potvrzením vydaným ošetřujícím lékařem; 

- v případě karantény v rodině, prosíme, o neodkladné předání informace garantovi kroužku.

 

Kroužky budou probíhat do 18. 12. 2020, poté jsou vánoční prázdniny. V roce 2021 bude Středisko volného času Fokus pokračovat v činnosti od pondělí 4. 1. 2021
a to s ohledem na danou situaci. O všech náležitostech budete včas informováni.

Těšíme se na Vás, vaši Fokusáci
 

Naši partneři